Frivilliga Radioorganisationen

FRO Uppland

Kontaktinformation

FRO Uppland
c/o Jan le Grand
Havrevägen 7
746 34 Bålsta
E-post: uppland@fro.se
Tel: 0705-822402

 Välkommen till FRO Uppland

ingress

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. FRO Uppland finns i ett spännande län. 21:a hemvärnsbataljonen bemannar vi med signalister och vi bemannar även många befattningar i beredskapsorganisation vid Kärnkraftverket i Forsmark under länsstyrelsens ledning. Stöd till samhället och samverkan med alla frivilligorganisationer är både lärorikt och spännande. Vi erbjuder ett brett utbud aktiviteter med alla typer av utbildningar och sambands- och kommunikationsuppdrag från kriser i samhället till sambandsuppdrag åt olika idrottsföreningar.

Vi är omkring 100 medlemmar i FRO Uppland.

På vår webbplats speglar vi alla länets FRO-aktiviteter och visar resultat efter genomförda aktiviteter i både text och bild. Som ny ordförande för FRO Uppland från 2014 är det en stor ära för mig att få starta upp den här webbplatsen och hoppas få dig att återkomma ofta för att följa oss och våra aktiviteter.

Är du intresserad av FRO Uppland är du alltid välkommen att höra av dig direkt till mig eller någon av mina duktiga medarbetare så får du hjälp. 

Välkommen till FRO Uppland!

  

Förbundsordförande Jan Edenqvist

Roslagsloppet 2019

R20191 R20192

Roslagsloppet började redan 1962, och är ett av världens större offshore race sett till antalet deltagare.
Startplatserna har genom åren växlat, men målgången har alltid varit Öregrund.
Loppet är också finalen på Öregrunds båtfestivalvecka. FRO Uppland har fått förtroendet att ansvara för säkerhetssambandet under många år.
Även i 2019 års evenemang har vi fått uppdraget.
Båtveckan startade under lördagen den 27/7 med ett PokerRun på vattnen runt Öregrund och avslutades med Roslagsloppet lördagen den 3/8.

R20193 R20194

Under söndagen kom FRO på plats och startade upp säkerhetssambandet för hamnbassängen där många aktiviteter förekom under hela veckan.
Vi byggde sedan upp hela sambandssystemet med skylift, relästationer samt telefonväxel på vår bas där vi samgrupperade och underställdes tävlingens insatsledning.
Vi körde säkerhetssambandet på VHF-bandet mellan bevakningsbåtarna längs banan och lämnade över till insatsledaren,
som satt på medhörning, för beslut om insatser.
All insatskommunikation skedde med Rakel mot Ambulans, Sjöräddningen och Kustbevakningen av praktiska skäl.
Under tisdagen och onsdagen genomfördes tre deltävlingar i ett nyinrättat VM i Offshore klass 3J.
Klassen är idag nordisk men man har för avsikt göra den till internationell då det i dagsläget saknas ”instegsklasser”.
Förare/navigatörer och domare från bl.a. Estland, England, Portugal var på plats och fick köra i lånade båtar.
Vann gjorde den estländska föraren Stefan Arand med den svenske (!) navigatören Mathilda Wiberg.
Hela båtveckan avslutades med Roslagsloppet lördagen den 3/8.
FRO ansvarade för säkerhetssambandet över den norra bandelen som sträckte sig ca 55 km från norr till söder.
För att hålla uppe nätet med ca 30 bevakningsbåtar användes 2 st sammankopplade 2/70-reläer in/ut på Marin VHF kanal 9 och 11.

R20195 R20196
Roslagsloppet är en av de största offshorebåtstävlingar och drar mycket publik och många internationelle förare.
Totalt Hade vi omkring 50 radiostationer i luften i 4 olika nät under veckan.
Allt fungerade enligt våra planer och vi visade upp ett väl fungerande säkerhetssamband.
FRO Uppland har därför fått uppdraget nästa år igen varför vi redan nu börjar planera inför Båtveckan/Roslagsloppet 2020.

Text: Dag Artinger/FRO och Dennis Holm/FRO
Foto: Christer Jakobsson/FRO och Birgitta Söderström/FRO

Regementets Dag 2019

IMG 2151

Den 4 maj öppnar Garnisonen i Enköping sina portar för allmänheten.
Den Gröna världen kommer visas upp ur många vinklar. Från kl 10.00 till 16.00 då grindarna stängs.
Programmet finns att läsa på Försvarsmaktens hemsida.

Varför finns inte FRO med i år?
Vi har under många år samarbetat med Teleseum och ställt upp med duktiga operatörer.
Teleseum har i år inte ekonomi för att delta.
Vi saknar således en viktig part för inbjudan från Regementet till årets evenemang.
Under alla år har vi parallellt med Teleseums utställning haft en grupp hos oss i FRO Uppland som informerat allmänheten om vår Frivilligverksamhet med inriktning på Ungdom.
Vi har drivit våra informationskampanjer på öppet husdagen med vårt värvningstält tillsammans med FFK men i år har vi sagt att vi kraftsamlar till 2020 och hoppas då bl.a. ha fått ett helt nytt FRO-tält samt uppdaterat informationsmaterial.

Styrelsen

FÖRBUNDSSTÄMMA 2019

1 2

Den 9 mars kl 10.00 var det kallat till Årsstämma för FRO Uppland i Sävja Kulturhus. Av alla medlemmar i FRO Uppland anslöt 17 personer och deltog i årsmötesförhandlingarna. Vi har ett antal kvinnliga medlemmar i förbundet men vi fick bara besök av en: vår medlem Helena Battersby men det var extra uppskattat så klart då hon även representerar vårt Kansli.   

Förbundsstämman öppnades av Förbundsordförande och till ordförande för mötet valdes därefter Ulf Johansson och till mötessekreterare Jan le Grand.

Alla handlingar inför förbundsstämman hade gjorts tillgängliga väl i tid genom mail, publicering på FRO-webben och, i förekommande fall där ingen e-postadress finns, i personligt adresserat brev. Ingen protest däremot och därmed kunde förhandlingarna inledas.

Årsredovisningar och Räkenskaper lades till handlingarna och styrelsen 2018 gavs ansvarsfrihet på revisorernas inrådan.

Tor Bergström hade styrelsens uppdrag att utreda Anders Karlssons DMR-motion från årsmötet 2018. Utredningen kommer att publiceras på FRODOK när alla handlingar från mötet godkänts. I korthet kan informeras om att styrelsens svar på motionen var Avslag p.g.a. kostnaderna det skulle medföra att införa ett förbundsägt DMR-system.

Riksstämmans direktiv om Inriktning och Mål för verksamhetsperioden 2019-2023 framgår av skrivelse på webben. Dessa antogs vid RS 2018 och skall presenteras Centralstyrelsen årligen av alla landets förbund. Vår Förbundsordförande redovisade FRO Upplands styrelses förslag på hur målen skall uppnås. Dokumentet med våra mål finns på hemsidan och i protokoll framgår senare att styrelsens förslag på FRO Upplands mål antogs av årsmötet.

X1 X2

Valberedningens förslag på ny styrelse 2019, där inte styrelsemedlemmar valts på 2 år, blev invald enligt följande:

Ordförande       Jan Edenqvist (ett år kvar)
v Ordförande    Bertil Pettersson (vald på 2 år)
Sekreterare      Jan le Grand (ett år kvar)
Kassör              Dag Artinger (vald på 2 år)

Ledamöter        Dennis Holm (vald på 1 år)    
                         Tor Bergström (vald på 1 år
                         Ralph Firfin Vall (vald på 1 år)

Ersättare          Göran Jansson (vald på 1 år)
                         Peter Corell (vald på 1 år) Ny i styrelsen

Revisorer          Bertil Brifors (vald på 1 år)
                         Åke Torell (vald på 1 år)
Revisorers.       Henrik Gustafsson (vald på 1 år)

Mötet avslutades därmed och Ulf Johansson, som valts av Riksmötet att ingå i Centrala medaljkommittén, höll ett uppskattat tal till den som vid mötet skulle få FRO Silvermedalj. Den tilldelades mycket välförtjänt allas vår Tor Bergström.

7 8

Lennart Norlin summerade händelserna under sommaren vid de stora skogsbränder vi drabbades av. Främst de som han själv i sambandsrollen deltog i en hytt på en av Trafikverkets bandvagnar. En både uppskattad sambandsledning och professionellt driven insats kunde vi förstå. Vi fick en skrämmande bild av hur dramatiskt livet kan vara mitt i en oförutsägbar skogsbrand.  

3 4

5 6

Som traditionen bjuder serverades en mycket välsmakande och uppskattad Smörgåstårta och därefter Kaffe med en liten Godbit som avslutning på Förbundsstämman. Mycket diskuterades om allt från kurser till evenemang vi ska delta i under 2019.

Klockan 13.00 avrundade vi ett mycket trevligt möte och heder åt alla som deltog i diskussioner och svarade för ett trevligt möte.

Protokollet kommer att publiceras på FRODOK så snart det justerats.

Stor och varm tack till alla medlemmar som deltagit i verksamheten 2018 och väl möte för nya aktiviteter 2019. Vi har närmast på programmet Regementets dag i början på maj och MSB Krisberedskapsvecka 19 i hela länet, Roslagsloppet i Öregrund bl.a. Det behövs frivilliga till allt detta och det är just du som läser detta som behövs för att det ska bli ett lyckat evenemang.  

TEXT & BILD Jan Edenqvist

FRO UPPLAND Årsstämma

Lördagen den 9 mars 2019

kl 10.00 i Kulturhuset i Sävja

 

Anmälan om deltagande till Bertil Pettersson tel. 018-429645 eller 070 2239733

Senast 5 mars 2019.

 

PROGRAM:

Stämmoförhandlingar

Förbundets inriktning och mål2019 – 2023

Lennart Norlin berättar om sambandet vid en kommunal krissituation med inriktning på skogsbränderna 2018.

Förtäring

DOKUMENT:

Dagordning

Årsberättelse

Inriktning & Mål

Valberedningens förslag

 

VÄLKOMNA!

STYRELSEN i FRO Uppland
genom förbundsordförande
Jan Edenqvist

REGEMENTETS DAG 2018 ENKÖPING

Regementets Dag
Årets Regementets dag kommer att genomföras den 6 oktober.
Dagen börjar på Stora torget i Enköping klockan 10.00 med uppvisning och konsert.
Därefter slås grindarna upp till regementet.

Du kommer att ges möjlighet att åka stridsfordon, klämma och känna på utrustning, möta våra krigsförband och enheter, äta mat från fältkoket, träffa våra rekryterare, se Teleseums samlingar i full drift och mycket mer.
FRO finns naturligtvis där tillsammans med andra frivilligorganisationer.
Dagen avslutas 16.00.

PROGRAM
10.00-11.20 Musikkår och fordon ur LedR krigsförband. Uppvisning Stora Torget Enköping
11.20 Återmarch med musik och fordon från torget till Ledningsregementet

12.00 Regementets dag öppnar för allmänheten
12.15 Chefen för Ledningsregementet hälsar välkommen

13.15 Förbandsuppvisning

14.30 Patrullfältävlan Rekryter

15.30 Chefen för Ledningsregementet genomför soldaterinran
16.00 Regementets dag stänger för allmänheten

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök