Frivilliga Radioorganisationen

FRO Uppland

Kontaktinformation

FRO Uppland
c/o Jan le Grand
Havrevägen 7
746 34 Bålsta
E-post: uppland@fro.se
Tel: 0705-822402

Aktiviteter

Förbundsgemensamma aktiviteter:

 

I vårt förbund har vi olika typer av aktiviteter spridda över året. Dessa är skilda från de uppdrag vi har i vårt uppdrag. Frånsett våra krisberedskapsaktiviteter som vi inte får någon direkt inkomst av ger sambandsuppdragen förhoppningsvis lite extra inkomst till vår förbundskassa, dels i och med att vi deltar med operatörer, dels att vi lånar ut teknisk utrustning till våra beställare. Man kan dela in våra aktiviteter i följande delar:

Krisberedskapsaktiviteteri form av övningar under länsstyrelsens ledning och främst kärnenergiberedskap tillsammans med Sveriges Krisstödsförbund.

Krisberedskapsvecka som samordnas nationellt av MSB

Sambandsuppdrag kan förekomma vid större skogsbränder

Missing People, MPS, har vi ett avtal tecknat att stödja vid behov 

Säkerhetssambandgenomförs på uppdrag av olika beställare i länet. Exempel på uppdrag är:

Roslagsloppet i Öregrund i augusti

Rallysamband på olika platser och sträckor i länet sommar som vinter

Hästtävlingar i Enköpingsregionen under vår och sommar 

Värvningskampanjersker oftast i samarbete med andra större evenemang som t.ex:

Regementets dag i Enköping

Flygets dag i Uppsala

MSB Krisberedskapsvecka

 

 

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök