Länkar

Intressanta länkar:

Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Krisinformation
Trafikverket

Polisen
Strålsäkerhetsmyndigheten
Svenska kraftnät
Migrationsverket

Forsvarsmakten
Försvarets Forskningsinstitut
Försvarets radioanstalt
Hemvärnet

Väder information SMHI
NOAA rymdväderinfo
Seismisk information

Sveriges radio
SVT

Post & Telestyrelsen
Sveriges Sändareamatörer
Experimenterande Svenska Radioamatörer
Internationella Teleunionen
The European Conference of Telecom

Lokala länkar:

Länsstyrelsen i Uppsala län
Roslagens Sändareamatörer SK5RO
Uppsala radioklubb SK5DB
Enköpings Radioklubb SK5WB