Frivilliga Radioorganisationen

FRO Uppland

Kontaktinformation

FRO Uppland
c/o Jan le Grand
Havrevägen 7
746 34 Bålsta
E-post: uppland@fro.se
Tel: 0705-822402

 Välkommen till FRO Uppland

ingress

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. FRO Uppland finns i ett spännande län. 21:a hemvärnsbataljonen bemannar vi med signalister och vi bemannar även många befattningar i beredskapsorganisation vid Kärnkraftverket i Forsmark under länsstyrelsens ledning. Stöd till samhället och samverkan med alla frivilligorganisationer är både lärorikt och spännande. Vi erbjuder ett brett utbud aktiviteter med alla typer av utbildningar och sambands- och kommunikationsuppdrag från kriser i samhället till sambandsuppdrag åt olika idrottsföreningar.

Vi är omkring 100 medlemmar i FRO Uppland.

På vår webbplats speglar vi alla länets FRO-aktiviteter och visar resultat efter genomförda aktiviteter i både text och bild. Som ny ordförande för FRO Uppland från 2014 är det en stor ära för mig att få starta upp den här webbplatsen och hoppas få dig att återkomma ofta för att följa oss och våra aktiviteter.

Är du intresserad av FRO Uppland är du alltid välkommen att höra av dig direkt till mig eller någon av mina duktiga medarbetare så får du hjälp. 

Välkommen till FRO Uppland!

  

Förbundsordförande Jan Edenqvist

2016 FRO Upplands Årsstämma - Gånstagården Enköping

 

En välbesökt årsstämma den 6 mars fick inledningsvis höra Hans Ragerts/SM0GKA berättelse om livet på isbrytaren Ymer uppe i Norra Ishavet på 1980-talet. …livet med isbjörnar, radiokommunikation och forskare. En både spännande och intressant berättelse med många överraskningar och fina bilder.  

Årsstämman genomfördes enligt program och innehöll inga oväntade inslag. Av årsberättelsen framgår att vi i FRO Uppland senaste två åren bl.a. kraftsamlat kring Information och Marknadsföring. Den gamla styrelsen tackade för alla medlemmars engagemang gånga året och gavs enhälligt ansvarsfrihet.

Val skedde av styrelsen för verksamhetsåret 2016. Den nya styrelsen finns nu publicerad från båda avdelningarna i Uppsala och Enköping samt Upplandsförbundet under fliken STYRELSE här till vänster.

Ulf Johansson, årsstämmans ordförande, avslutade mötet och köket visade därefter upp sig från sin bästa sida och under trevligt FRO-mingel kring repeatrar, nya burkar och spännande projektidéer rundades dagen av för denna gång.  

Den nya styrelsen tackade för förtroendet och samlades omedelbart efter mötet för att genomföra konstituerande möte inför kommande verksamhetsår. Vi avser fortsätta på den inslagna linjen med bred och tydlig information och hoppas på att fånga många nya medlemmar genom att visa oss i olika medier, register och ute där vi möter intresserade. 

 

 IMG 2369P IMG 2372W

 

IMG 2384P IMG 5010P

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök