FRO UPPLAND Årsstämma

Lördagen den 9 mars 2019

kl 10.00 i Kulturhuset i Sävja

 

Anmälan om deltagande till Bertil Pettersson tel. 018-429645 eller 070 2239733

Senast 5 mars 2019.

 

PROGRAM:

Stämmoförhandlingar

Förbundets inriktning och mål2019 – 2023

Lennart Norlin berättar om sambandet vid en kommunal krissituation med inriktning på skogsbränderna 2018.

Förtäring

DOKUMENT:

Dagordning

Årsberättelse

Inriktning & Mål

Valberedningens förslag

 

VÄLKOMNA!

STYRELSEN i FRO Uppland
genom förbundsordförande
Jan Edenqvist