Frivilliga Radioorganisationen

FRO Uppland

Kontaktinformation

FRO Uppland
c/o Jan le Grand
Havrevägen 7
746 34 Bålsta
E-post: uppland@fro.se
Tel: 0705-822402

 Välkommen till FRO Uppland

ingress

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. FRO Uppland finns i ett spännande län. 21:a hemvärnsbataljonen bemannar vi med signalister och vi bemannar även många befattningar i beredskapsorganisation vid Kärnkraftverket i Forsmark under länsstyrelsens ledning. Stöd till samhället och samverkan med alla frivilligorganisationer är både lärorikt och spännande. Vi erbjuder ett brett utbud aktiviteter med alla typer av utbildningar och sambands- och kommunikationsuppdrag från kriser i samhället till sambandsuppdrag åt olika idrottsföreningar.

Vi är omkring 100 medlemmar i FRO Uppland.

På vår webbplats speglar vi alla länets FRO-aktiviteter och visar resultat efter genomförda aktiviteter i både text och bild. Som ny ordförande för FRO Uppland från 2014 är det en stor ära för mig att få starta upp den här webbplatsen och hoppas få dig att återkomma ofta för att följa oss och våra aktiviteter.

Är du intresserad av FRO Uppland är du alltid välkommen att höra av dig direkt till mig eller någon av mina duktiga medarbetare så får du hjälp. 

Välkommen till FRO Uppland!

  

Förbundsordförande Jan Edenqvist

FÖRBUNDSSTÄMMA 2019

1 2

Den 9 mars kl 10.00 var det kallat till Årsstämma för FRO Uppland i Sävja Kulturhus. Av alla medlemmar i FRO Uppland anslöt 17 personer och deltog i årsmötesförhandlingarna. Vi har ett antal kvinnliga medlemmar i förbundet men vi fick bara besök av en: vår medlem Helena Battersby men det var extra uppskattat så klart då hon även representerar vårt Kansli.   

Förbundsstämman öppnades av Förbundsordförande och till ordförande för mötet valdes därefter Ulf Johansson och till mötessekreterare Jan le Grand.

Alla handlingar inför förbundsstämman hade gjorts tillgängliga väl i tid genom mail, publicering på FRO-webben och, i förekommande fall där ingen e-postadress finns, i personligt adresserat brev. Ingen protest däremot och därmed kunde förhandlingarna inledas.

Årsredovisningar och Räkenskaper lades till handlingarna och styrelsen 2018 gavs ansvarsfrihet på revisorernas inrådan.

Tor Bergström hade styrelsens uppdrag att utreda Anders Karlssons DMR-motion från årsmötet 2018. Utredningen kommer att publiceras på FRODOK när alla handlingar från mötet godkänts. I korthet kan informeras om att styrelsens svar på motionen var Avslag p.g.a. kostnaderna det skulle medföra att införa ett förbundsägt DMR-system.

Riksstämmans direktiv om Inriktning och Mål för verksamhetsperioden 2019-2023 framgår av skrivelse på webben. Dessa antogs vid RS 2018 och skall presenteras Centralstyrelsen årligen av alla landets förbund. Vår Förbundsordförande redovisade FRO Upplands styrelses förslag på hur målen skall uppnås. Dokumentet med våra mål finns på hemsidan och i protokoll framgår senare att styrelsens förslag på FRO Upplands mål antogs av årsmötet.

X1 X2

Valberedningens förslag på ny styrelse 2019, där inte styrelsemedlemmar valts på 2 år, blev invald enligt följande:

Ordförande       Jan Edenqvist (ett år kvar)
v Ordförande    Bertil Pettersson (vald på 2 år)
Sekreterare      Jan le Grand (ett år kvar)
Kassör              Dag Artinger (vald på 2 år)

Ledamöter        Dennis Holm (vald på 1 år)    
                         Tor Bergström (vald på 1 år
                         Ralph Firfin Vall (vald på 1 år)

Ersättare          Göran Jansson (vald på 1 år)
                         Peter Corell (vald på 1 år) Ny i styrelsen

Revisorer          Bertil Brifors (vald på 1 år)
                         Åke Torell (vald på 1 år)
Revisorers.       Henrik Gustafsson (vald på 1 år)

Mötet avslutades därmed och Ulf Johansson, som valts av Riksmötet att ingå i Centrala medaljkommittén, höll ett uppskattat tal till den som vid mötet skulle få FRO Silvermedalj. Den tilldelades mycket välförtjänt allas vår Tor Bergström.

7 8

Lennart Norlin summerade händelserna under sommaren vid de stora skogsbränder vi drabbades av. Främst de som han själv i sambandsrollen deltog i en hytt på en av Trafikverkets bandvagnar. En både uppskattad sambandsledning och professionellt driven insats kunde vi förstå. Vi fick en skrämmande bild av hur dramatiskt livet kan vara mitt i en oförutsägbar skogsbrand.  

3 4

5 6

Som traditionen bjuder serverades en mycket välsmakande och uppskattad Smörgåstårta och därefter Kaffe med en liten Godbit som avslutning på Förbundsstämman. Mycket diskuterades om allt från kurser till evenemang vi ska delta i under 2019.

Klockan 13.00 avrundade vi ett mycket trevligt möte och heder åt alla som deltog i diskussioner och svarade för ett trevligt möte.

Protokollet kommer att publiceras på FRODOK så snart det justerats.

Stor och varm tack till alla medlemmar som deltagit i verksamheten 2018 och väl möte för nya aktiviteter 2019. Vi har närmast på programmet Regementets dag i början på maj och MSB Krisberedskapsvecka 19 i hela länet, Roslagsloppet i Öregrund bl.a. Det behövs frivilliga till allt detta och det är just du som läser detta som behövs för att det ska bli ett lyckat evenemang.  

TEXT & BILD Jan Edenqvist

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök