FÖRBUNDSSTÄMMA 2019

1 2

Den 9 mars kl 10.00 var det kallat till Årsstämma för FRO Uppland i Sävja Kulturhus. Av alla medlemmar i FRO Uppland anslöt 17 personer och deltog i årsmötesförhandlingarna. Vi har ett antal kvinnliga medlemmar i förbundet men vi fick bara besök av en: vår medlem Helena Battersby men det var extra uppskattat så klart då hon även representerar vårt Kansli.   

Förbundsstämman öppnades av Förbundsordförande och till ordförande för mötet valdes därefter Ulf Johansson och till mötessekreterare Jan le Grand.

Alla handlingar inför förbundsstämman hade gjorts tillgängliga väl i tid genom mail, publicering på FRO-webben och, i förekommande fall där ingen e-postadress finns, i personligt adresserat brev. Ingen protest däremot och därmed kunde förhandlingarna inledas.

Årsredovisningar och Räkenskaper lades till handlingarna och styrelsen 2018 gavs ansvarsfrihet på revisorernas inrådan.

Tor Bergström hade styrelsens uppdrag att utreda Anders Karlssons DMR-motion från årsmötet 2018. Utredningen kommer att publiceras på FRODOK när alla handlingar från mötet godkänts. I korthet kan informeras om att styrelsens svar på motionen var Avslag p.g.a. kostnaderna det skulle medföra att införa ett förbundsägt DMR-system.

Riksstämmans direktiv om Inriktning och Mål för verksamhetsperioden 2019-2023 framgår av skrivelse på webben. Dessa antogs vid RS 2018 och skall presenteras Centralstyrelsen årligen av alla landets förbund. Vår Förbundsordförande redovisade FRO Upplands styrelses förslag på hur målen skall uppnås. Dokumentet med våra mål finns på hemsidan och i protokoll framgår senare att styrelsens förslag på FRO Upplands mål antogs av årsmötet.

X1 X2

Valberedningens förslag på ny styrelse 2019, där inte styrelsemedlemmar valts på 2 år, blev invald enligt följande:

Ordförande       Jan Edenqvist (ett år kvar)
v Ordförande    Bertil Pettersson (vald på 2 år)
Sekreterare      Jan le Grand (ett år kvar)
Kassör              Dag Artinger (vald på 2 år)

Ledamöter        Dennis Holm (vald på 1 år)    
                         Tor Bergström (vald på 1 år
                         Ralph Firfin Vall (vald på 1 år)

Ersättare          Göran Jansson (vald på 1 år)
                         Peter Corell (vald på 1 år) Ny i styrelsen

Revisorer          Bertil Brifors (vald på 1 år)
                         Åke Torell (vald på 1 år)
Revisorers.       Henrik Gustafsson (vald på 1 år)

Mötet avslutades därmed och Ulf Johansson, som valts av Riksmötet att ingå i Centrala medaljkommittén, höll ett uppskattat tal till den som vid mötet skulle få FRO Silvermedalj. Den tilldelades mycket välförtjänt allas vår Tor Bergström.

7 8

Lennart Norlin summerade händelserna under sommaren vid de stora skogsbränder vi drabbades av. Främst de som han själv i sambandsrollen deltog i en hytt på en av Trafikverkets bandvagnar. En både uppskattad sambandsledning och professionellt driven insats kunde vi förstå. Vi fick en skrämmande bild av hur dramatiskt livet kan vara mitt i en oförutsägbar skogsbrand.  

3 4

5 6

Som traditionen bjuder serverades en mycket välsmakande och uppskattad Smörgåstårta och därefter Kaffe med en liten Godbit som avslutning på Förbundsstämman. Mycket diskuterades om allt från kurser till evenemang vi ska delta i under 2019.

Klockan 13.00 avrundade vi ett mycket trevligt möte och heder åt alla som deltog i diskussioner och svarade för ett trevligt möte.

Protokollet kommer att publiceras på FRODOK så snart det justerats.

Stor och varm tack till alla medlemmar som deltagit i verksamheten 2018 och väl möte för nya aktiviteter 2019. Vi har närmast på programmet Regementets dag i början på maj och MSB Krisberedskapsvecka 19 i hela länet, Roslagsloppet i Öregrund bl.a. Det behövs frivilliga till allt detta och det är just du som läser detta som behövs för att det ska bli ett lyckat evenemang.  

TEXT & BILD Jan Edenqvist