FRO Upplands Årsstämma 2020

I Gånstagården samlades den 29 februari
25 deltagare samt en föredragshållare för att delta i Stämman.

Inledningsvis fick vi insikt i en ny grön radioutrustning från upphandling till drift ute i organisationen.
Kanske får vi vid ett senare möte se den färdiga RA-570 IRL.
Elin Sjöberg från FM i Enköping höll ett intressant föredrag om alla komplicerade processer för att få ett nytt system driftsatt i organisationen.  

 MG 4636 2

I ett föredrag fick vi sedan en god inblick i vart det bär av med MSB projekt: Civilt Reservsamband, en utredning som vår mötesordförande Ulf Johansson utarbetat. Den är nu färdig och ser redan nu ut att bli ett spännande projekt vilket kan engagera en och annan FRO-personal i något civilt uppdrag.

En diger Verksamhetsplan föredrags mötet och finns nu till den nytillträdda styrelsens förfogande och däri skall särskilt noteras O-ringen och Öregrunds Båtvecka som kulminerar med Roslagsloppet.
Evenemangen kommer kräva att många medlemmar i FRO Uppland ställer upp. Vi kommer även genomföra en rad rekryteringsaktiviteter som kräver att medlemmarna ställer upp och arbetar. Du som vill jobba för vårt Förbund kan anmäla dig till Dag Artinger eller Dennis Holm. 

 MG 4638 1

Efter en smaklig smörgåstårta genomfördes årsstämmoförhandlingar enligt program. Nya namn valdes in och andra omvaldes. Den avgående styrelsen fick ansvarsfrihet och avtackades, den nya styrelsen för 2020-2021 och i vissa fall 2020-2022 framgår av fliken Styrelsen i FRO Upplands webb.

 MG 4652 3

Medaljkommittén tilldelade Göran Jansson FRO´s Guldmedalj. Ulf Johansson satte medaljen på Göran som bär den med heder.  Stort grattis från alla oss i FRO Uppland. Den är du verkligen värd.

Text & Foto: Jan Edenqvist ©