Frivilliga Radioorganisationen

FRO Uppland

Kontaktinformation

FRO Uppland
c/o Jan le Grand
Havrevägen 7
746 34 Bålsta
E-post: uppland@fro.se
Tel: 0705-822402

 Välkommen till FRO Uppland

ingress

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. FRO Uppland finns i ett spännande län. 21:a hemvärnsbataljonen bemannar vi med signalister och vi bemannar även många befattningar i beredskapsorganisation vid Kärnkraftverket i Forsmark under länsstyrelsens ledning. Stöd till samhället och samverkan med alla frivilligorganisationer är både lärorikt och spännande. Vi erbjuder ett brett utbud aktiviteter med alla typer av utbildningar och sambands- och kommunikationsuppdrag från kriser i samhället till sambandsuppdrag åt olika idrottsföreningar.

Vi är omkring 100 medlemmar i FRO Uppland.

På vår webbplats speglar vi alla länets FRO-aktiviteter och visar resultat efter genomförda aktiviteter i både text och bild. Som ny ordförande för FRO Uppland från 2014 är det en stor ära för mig att få starta upp den här webbplatsen och hoppas få dig att återkomma ofta för att följa oss och våra aktiviteter.

Är du intresserad av FRO Uppland är du alltid välkommen att höra av dig direkt till mig eller någon av mina duktiga medarbetare så får du hjälp. 

Välkommen till FRO Uppland!

  

Förbundsordförande Jan Edenqvist

REGEMENTETS DAG ENKÖPING 2015

Enköpings Garnison bjöd även 2015 in allmänheten till Regementets Dag. FRO Uppland deltog i år med dels personal som bemannade en RA 630-buss som operatörer på Teleseums uppdrag, dels egen exponering i direkt anslutning till bussen med tält och information till besökande. Nytt för 2015 var ett samarbete med Frivilliga Flygkåren, FFK Uppland. Vi satsade båda på att locka ungdomar till våra respektive verksamheter och visade upp oss i samma tält.

Många kom och pratade, plockade informationsmaterial och tittade på lite utrusning vi visade upp. Vi hade t.ex. en grön Radiovalp (RATGB 9033) med en ICOM 706 ansluten till en dipol av typ FRA-1500. Besökare kunde på stationen i Valpen både lyssna och på egen hand skruva och leta radiostationer ute i världen.

Teleseums fullutrustade och väl fungerande RA 630-buss hade kontakter med motstationer och operatörer vid Dammgruvan, Valla och Rånäs samt en station på Gotland. I Valla var Teleseums andra RA 630 grupperad. Kontakterna skedde med F1 ARQ, A1 och A3 på kortvåg. Över ATN kördes modemfjärrskrift och telefoni.

 

 MG 2004xz   MG 2011xz

 

 MG 2054xz   MG 2074xz

 

  

Övning GREPEN 2015

 

 

I december i år deltar FRO Uppland med ett team i länsstyrelsens årliga Övning Grepen. Totalt blir vi i år 7 FRO-medlemmar som övas. Årets övning genomförs med bakre ledning placerade i länsstyrelsens ledningsplats, Hugin, och främre ledning placerad i anslutning till den nya utrymningsstationen Olandsskolan i Alunda. Vi i FRO bemannar denna övning även den tänkta reservutrymningsstationen i Tierp. Detta för att testa fullt ut kortvågssamband mellan två av länets utrymningsstationer mot den bakre ledningen i Hugin där Räddningsledaren sitter.

Vår uppgift är att driva FRO sambandet som reservkommunikation över kortvåg under hela övningen. Vårt mål är att kunna erbjuda denna resurs oberoende fasta förbindelser och med egen kraftmatning. Talförbindelse är vad vi kan erbjuda denna övning men vi har en ambition att kunna erbjuda även andra tjänster på sikt. Vårt test av sambandet och länsstyrelsens prövande av den nya utrymningsstationens organisation med ledningspersonal är denna gång en lärande övning där meningen är att hitta lösningar för stabernas arbetsformer.

Vi kommer att sätta upp tillfälliga antenner på Olandsskolan och i Tierp. På länsstyrelsen finns en fast monterad kortvågsantenn och tillgång till reservkraft. I övningen ingår inspel som kommer att engagera alla inblandade för att dels agera dels reflektera över inför andra delar i övningen som bedrivs som seminarieövning.

I övningen i år ingår Länsstyrelsens personal som även är övningsledning, Polisen, flera kommuner med sina Räddningstjänster, Forsmarksverket samt stöd från Krisstödsförbundet, FRO Uppland samt slutligen ett stort antal figuranter i form av pensionärer och flera skolklasser.

Övningen kommer i närtid att följas upp med seminarier. Detta för att hitta formerna för fortsatt anpassning till myndigheternas krav baserat på framför allt händelserna i Fukushima i Japan. Hantering av strålmätorganisation och dosimetri är en viktig del i utvärderingen i årets övning.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök