Frivilliga Radioorganisationen

FRO Uppland

Kontaktinformation

FRO Uppland
c/o Jan le Grand
Havrevägen 7
746 34 Bålsta
E-post: uppland@fro.se
Tel: 0705-822402

 Välkommen till FRO Uppland

ingress

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. FRO Uppland finns i ett spännande län. 21:a hemvärnsbataljonen bemannar vi med signalister och vi bemannar även många befattningar i beredskapsorganisation vid Kärnkraftverket i Forsmark under länsstyrelsens ledning. Stöd till samhället och samverkan med alla frivilligorganisationer är både lärorikt och spännande. Vi erbjuder ett brett utbud aktiviteter med alla typer av utbildningar och sambands- och kommunikationsuppdrag från kriser i samhället till sambandsuppdrag åt olika idrottsföreningar.

Vi är omkring 100 medlemmar i FRO Uppland.

På vår webbplats speglar vi alla länets FRO-aktiviteter och visar resultat efter genomförda aktiviteter i både text och bild. Som ny ordförande för FRO Uppland från 2014 är det en stor ära för mig att få starta upp den här webbplatsen och hoppas få dig att återkomma ofta för att följa oss och våra aktiviteter.

Är du intresserad av FRO Uppland är du alltid välkommen att höra av dig direkt till mig eller någon av mina duktiga medarbetare så får du hjälp. 

Välkommen till FRO Uppland!

  

Förbundsordförande Jan Edenqvist

Regementets Dag 2019

IMG 2151

Den 4 maj öppnar Garnisonen i Enköping sina portar för allmänheten.
Den Gröna världen kommer visas upp ur många vinklar. Från kl 10.00 till 16.00 då grindarna stängs.
Programmet finns att läsa på Försvarsmaktens hemsida.

Varför finns inte FRO med i år?
Vi har under många år samarbetat med Teleseum och ställt upp med duktiga operatörer.
Teleseum har i år inte ekonomi för att delta.
Vi saknar således en viktig part för inbjudan från Regementet till årets evenemang.
Under alla år har vi parallellt med Teleseums utställning haft en grupp hos oss i FRO Uppland som informerat allmänheten om vår Frivilligverksamhet med inriktning på Ungdom.
Vi har drivit våra informationskampanjer på öppet husdagen med vårt värvningstält tillsammans med FFK men i år har vi sagt att vi kraftsamlar till 2020 och hoppas då bl.a. ha fått ett helt nytt FRO-tält samt uppdaterat informationsmaterial.

Styrelsen

FÖRBUNDSSTÄMMA 2019

1 2

Den 9 mars kl 10.00 var det kallat till Årsstämma för FRO Uppland i Sävja Kulturhus. Av alla medlemmar i FRO Uppland anslöt 17 personer och deltog i årsmötesförhandlingarna. Vi har ett antal kvinnliga medlemmar i förbundet men vi fick bara besök av en: vår medlem Helena Battersby men det var extra uppskattat så klart då hon även representerar vårt Kansli.   

Förbundsstämman öppnades av Förbundsordförande och till ordförande för mötet valdes därefter Ulf Johansson och till mötessekreterare Jan le Grand.

Alla handlingar inför förbundsstämman hade gjorts tillgängliga väl i tid genom mail, publicering på FRO-webben och, i förekommande fall där ingen e-postadress finns, i personligt adresserat brev. Ingen protest däremot och därmed kunde förhandlingarna inledas.

Årsredovisningar och Räkenskaper lades till handlingarna och styrelsen 2018 gavs ansvarsfrihet på revisorernas inrådan.

Tor Bergström hade styrelsens uppdrag att utreda Anders Karlssons DMR-motion från årsmötet 2018. Utredningen kommer att publiceras på FRODOK när alla handlingar från mötet godkänts. I korthet kan informeras om att styrelsens svar på motionen var Avslag p.g.a. kostnaderna det skulle medföra att införa ett förbundsägt DMR-system.

Riksstämmans direktiv om Inriktning och Mål för verksamhetsperioden 2019-2023 framgår av skrivelse på webben. Dessa antogs vid RS 2018 och skall presenteras Centralstyrelsen årligen av alla landets förbund. Vår Förbundsordförande redovisade FRO Upplands styrelses förslag på hur målen skall uppnås. Dokumentet med våra mål finns på hemsidan och i protokoll framgår senare att styrelsens förslag på FRO Upplands mål antogs av årsmötet.

X1 X2

Valberedningens förslag på ny styrelse 2019, där inte styrelsemedlemmar valts på 2 år, blev invald enligt följande:

Ordförande       Jan Edenqvist (ett år kvar)
v Ordförande    Bertil Pettersson (vald på 2 år)
Sekreterare      Jan le Grand (ett år kvar)
Kassör              Dag Artinger (vald på 2 år)

Ledamöter        Dennis Holm (vald på 1 år)    
                         Tor Bergström (vald på 1 år
                         Ralph Firfin Vall (vald på 1 år)

Ersättare          Göran Jansson (vald på 1 år)
                         Peter Corell (vald på 1 år) Ny i styrelsen

Revisorer          Bertil Brifors (vald på 1 år)
                         Åke Torell (vald på 1 år)
Revisorers.       Henrik Gustafsson (vald på 1 år)

Mötet avslutades därmed och Ulf Johansson, som valts av Riksmötet att ingå i Centrala medaljkommittén, höll ett uppskattat tal till den som vid mötet skulle få FRO Silvermedalj. Den tilldelades mycket välförtjänt allas vår Tor Bergström.

7 8

Lennart Norlin summerade händelserna under sommaren vid de stora skogsbränder vi drabbades av. Främst de som han själv i sambandsrollen deltog i en hytt på en av Trafikverkets bandvagnar. En både uppskattad sambandsledning och professionellt driven insats kunde vi förstå. Vi fick en skrämmande bild av hur dramatiskt livet kan vara mitt i en oförutsägbar skogsbrand.  

3 4

5 6

Som traditionen bjuder serverades en mycket välsmakande och uppskattad Smörgåstårta och därefter Kaffe med en liten Godbit som avslutning på Förbundsstämman. Mycket diskuterades om allt från kurser till evenemang vi ska delta i under 2019.

Klockan 13.00 avrundade vi ett mycket trevligt möte och heder åt alla som deltog i diskussioner och svarade för ett trevligt möte.

Protokollet kommer att publiceras på FRODOK så snart det justerats.

Stor och varm tack till alla medlemmar som deltagit i verksamheten 2018 och väl möte för nya aktiviteter 2019. Vi har närmast på programmet Regementets dag i början på maj och MSB Krisberedskapsvecka 19 i hela länet, Roslagsloppet i Öregrund bl.a. Det behövs frivilliga till allt detta och det är just du som läser detta som behövs för att det ska bli ett lyckat evenemang.  

TEXT & BILD Jan Edenqvist

FRO UPPLAND Årsstämma

Lördagen den 9 mars 2019

kl 10.00 i Kulturhuset i Sävja

 

Anmälan om deltagande till Bertil Pettersson tel. 018-429645 eller 070 2239733

Senast 5 mars 2019.

 

PROGRAM:

Stämmoförhandlingar

Förbundets inriktning och mål2019 – 2023

Lennart Norlin berättar om sambandet vid en kommunal krissituation med inriktning på skogsbränderna 2018.

Förtäring

DOKUMENT:

Dagordning

Årsberättelse

Inriktning & Mål

Valberedningens förslag

 

VÄLKOMNA!

STYRELSEN i FRO Uppland
genom förbundsordförande
Jan Edenqvist

REGEMENTETS DAG 2018 ENKÖPING

Regementets Dag
Årets Regementets dag kommer att genomföras den 6 oktober.
Dagen börjar på Stora torget i Enköping klockan 10.00 med uppvisning och konsert.
Därefter slås grindarna upp till regementet.

Du kommer att ges möjlighet att åka stridsfordon, klämma och känna på utrustning, möta våra krigsförband och enheter, äta mat från fältkoket, träffa våra rekryterare, se Teleseums samlingar i full drift och mycket mer.
FRO finns naturligtvis där tillsammans med andra frivilligorganisationer.
Dagen avslutas 16.00.

PROGRAM
10.00-11.20 Musikkår och fordon ur LedR krigsförband. Uppvisning Stora Torget Enköping
11.20 Återmarch med musik och fordon från torget till Ledningsregementet

12.00 Regementets dag öppnar för allmänheten
12.15 Chefen för Ledningsregementet hälsar välkommen

13.15 Förbandsuppvisning

14.30 Patrullfältävlan Rekryter

15.30 Chefen för Ledningsregementet genomför soldaterinran
16.00 Regementets dag stänger för allmänheten

Flygets Dag 2018 i Uppsala

FRO Uppland var där !! - Försvarsmaktens Flygdag 2018 på Ärna i Uppsala.

 MG 1535 MG 1547

I princip fanns alla frivilligorganisationer representerade, så det blev en del nätverkande mellan organisationerna och glada miner att få se de andra i roller utöver den vanliga "befattningsrollen" som annars uppstår på en Hv-bataljon.

 MG 1527 3 MG 1527 4

FRO Upplands mål med deltagande denna flygdag i Uppsala var rekrytering, i första hand till Signalungdom. Förbundet fanns på plats med 7 personer som representerade bl.a. Signalungdom, Hv och även Trafikverket för att visa upp exempel på våra civila uppdrag. 

Efter en liten komplikation med föranmälan av Bilkårens deltagande beslutade vi att vi skulle dela vårt tält med dem vilket vi inte hade några problem med. Det blev en god gemenskap, nyttiga erfarenhetsutbyten och glada skratt.

 MG 1540 MG 1543

Besökare strömmade mellan de olika flygmomenten och intresset var stort och brett inom vårt specialområde. Vi fick fint besök av länsstyrelsen i Uppsala i form av Länsrådet Johan von Knorring och vår egen FRO Generalsekreterare Kent Ahlqvist.

 Med tanke på att man uppskattade antalet besökare till över 130.000 (!!) personer under dagen, en 3 timmar lång parkeringskö ända ut på E4 utanför Uppsala, så hade vi nog hoppats på några fler medlemsansökningar, men det är svårt att konkurrera om uppmärksamheten med de grå, bränsletörstiga fåglarna som fyllde luften under dagen.
Summering: Vi gick inte tomhänta hem alla fall... Varje ny medlem är guld värd.

 MG 1541 2 MG 1527 2

När vi ser tillbaka i backspegeln konstaterar vi att vädret var lite svalt i starten med solen gjorde sitt och besökarna var nöjda. Det blev således en mycket bra dag på Ärna. Vi fick många intressanta diskussioner med besökare som kom till vårt tält, gamla som unga. Många av våra FRO-medlemmar kom förbi för att hälsa och prata lite medan andra tidigare medlemmar skulle återuppta kontakten igen. 

En bra dag på jobbet konstaterade vi.

Text: Dag Artinger

Foto: Torbjörn Frode, Jan Edenqvist

 

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök